Umowa o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę i inne wzory 2019

W pierwszych dniach stycznia 2019 na swoich stronach internetowych Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wzór umowy o pracę oraz inne nowe wzory dokumentów dla pracowników i pracodawców. Wzory uwzględniają zmiany w przepisach, które weszły w życie z początkiem 2019 roku. Zastąpiono w konsekwencji poprzednio obowiązujące wzory.

Wzór umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, wypowiedzenia warunków umowy o pracę oraz inne wzory będą pomocą dla pracowników i pracodawców. Warto pamiętać, że stosowanie w praktyce opublikowanych wzorów może być znacznie ograniczone, a dodatkowo w wielu przypadkach niewystarczające.

Umowa o pracę wzór

Podstawowym i najczęściej stosowanym dokumentem w stosunku pracy jest umowa o pracę. Z tego względu podstawowa umowa o pracę to jeden z najważniejszych wzorów opublikowanych na stronach ministerstwa.

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę oznacza zmianę jej warunków. Wypowiadając umowę o pracę de facto wypowiadamy jej warunki (stanowisko, płaca itd.). Wypowiedzenie warunków umowy o pracę nie skutkuje co do zasady do rozwiązaniem stosunku pracy.

Zakończenie stosunku pracy możliwe jest na przykład poprzez rozwiązanie umowy o pracę. Prawo przewiduje kilka sposobów rozwiązania umowy o pracę, m.in. za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia.

Pliki, które zamieściliśmy na stronie znajdują się również na stronach ministerstwa. Publikując wzory ministerstwo zastrzegło, że projektowane nowe zmiany, zwłaszcza w kodeksie pracy (np. w zakresie danych osobowych pozyskiwanych od kandydata oraz pracownika), spowodują, że niektóre ze wzorów mogą stracić aktualność.