Odszkodowania

Skuteczna egzekucja należności od ubezpieczycieli

Posiadamy szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy osobom poszkodowanym i ich bliskim w uzyskaniu od Towarzystw Ubezpieczeniowych należnych odszkodowań i innych świadczeń. Bogata praktyka zawodowa oraz współpraca ze specjalistami z dziedzin ubezpieczeń i windykacji zapewniają wysoką skuteczność w rozwiązywaniu powierzonych nam problemów.

 

Zajmujemy się pomocą w uzyskaniu świadczeń z tytułu:

  • umów wynikających z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • umów wynikających z dobrowolnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej,
  • umów związanych z ubezpieczeniem na życie, od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, dobrowolnymi ubezpieczeniami majątkowymi – ubezpieczenie mieszkania, AC.