Prawo cywilne

Skuteczna pomoc prawna na każdym etapie postępowania

Reprezentujemy klientów w sprawach przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi oraz sądami polubownymi. Bogate doświadczenie i indywidualne podejście do każdego klienta pozwalają nam na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w szerokim zakresie: podejmujemy się prowadzenia spraw z zakresu prawa rzeczowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa spadkowego, odszkodowań i zadośćuczynień.

W ramach obsługi prawnej oferujemy następujące usługi:

> sporządzanie umów cywilnoprawnych i ich opiniowanie, a co za tym idzie – prowadzenie spraw związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych,

> prowadzenie spraw z zakresu odszkodowań i zadośćuczynień, związanych m.in. z:

 • nieszczęśliwymi wypadkami,
 • błędami w sztuce lekarskiej,
 • wypadkami komunikacyjnymi.

> prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego:

 • ochrona własności,
 • wydanie rzeczy,
 • naruszenie posiadania,
 • stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • ustanowienie służebności.

> prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności:

 • o rozwód i separację z orzeczeniem winy za rozkład pożycia oraz bez orzekania o winie,
 • o alimenty,
 • związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
 • dotyczące kontaktów,
 • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • o podział majątku dorobkowego.

> prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego, w szczególności:

 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o wydziedziczenie,
 • o zachowek,
 • o uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • o dział spadku.