Prawo cywilne

Skuteczna pomoc prawna na każdym etapie postępowania

Reprezentujemy klientów w sprawach przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi oraz sądami polubownymi. Bogate doświadczenie i indywidualne podejście do każdego klienta pozwalają nam na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w szerokim zakresie: podejmujemy się prowadzenia spraw z zakresu prawa rzeczowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa spadkowego, odszkodowań i zadośćuczynień.

W ramach obsługi prawnej oferujemy następujące usługi:

> sporządzanie umów cywilnoprawnych i ich opiniowanie, a co za tym idzie – prowadzenie spraw związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych,

> prowadzenie spraw z zakresu odszkodowań i zadośćuczynień, związanych m.in. z:

 • nieszczęśliwymi wypadkami,
 • błędami w sztuce lekarskiej,
 • wypadkami komunikacyjnymi.

> prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego:

 • ochrona własności,
 • wydanie rzeczy,
 • naruszenie posiadania,
 • stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • ustanowienie służebności.

> prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności:

 • o rozwód i separację z orzeczeniem winy za rozkład pożycia oraz bez orzekania o winie,
 • o alimenty,
 • związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
 • dotyczące kontaktów,
 • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • o podział majątku dorobkowego.

> prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego, w szczególności:

 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o wydziedziczenie,
 • o zachowek,
 • o uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • o dział spadku.

 

Adwokat Zawiercie, prawnik Zawiercie, Kancelaria Adwokacka Zawiercie, Kancelaria prawna Zawiercie, adwokat cennik Zawiercie, odszkodowanie adwokat Zawiercie, adwokat sprawy spadkowe Zawiercie, sprawy rodzinne adwokat Zawiercie, obsługa prawna firm Zawiercie, Kancelaria prawa gospodarczego Zawiercie, rozwód adwokat Zawiercie