Prawo gospodarcze i handlowe

Opiniowanie i sporządzanie umów, reprezentacja prawna, windykacja

Oferujemy usługi zarówno w ramach stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i w sprawach jednostkowych. Doradzamy przedsiębiorcom w bieżących czynnościach podejmowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, towarzyszymy w transakcjach biznesowych, opiniujemy i tworzymy projekty umów, monitorujemy w przepisach prawa, windykujemy należności, reprezentujemy przedsiębiorców przed sądami, urzędami i instytucjami.

 

Świadczone przez nas usługi prawnicze z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego i handlowego obejmują m.in.:

  • sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych (np. sprzedaż, leasing, zlecenie, franczyza, dzierżawa itp.),
  • przygotowanie projektów aktów wewnętrznych spółek (umów, uchwał, statutów, regulaminów),
    dochodzenie należności z tytułu zawartych umów,
  • tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń,
    usługi z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego.