Polityka prywatności

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy, że firma Kancelaria Adwokacka Adwokat Bożena Wołek, ul. Piłsudskiego 11, 42-400 Zawiercie, NIP 649-221-75-00 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przedstawia poniżej informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Informacja o administratorze danych, celu oraz zakresie przetwarzanych danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Kancelaria Adwokacka Adwokat Bożena Wołek, ul. Piłsudskiego 11, 42-400 Zawiercie, NIP 649-221-75-00
 2. Administrator przetwarza dane osobowe na swojej stronie internetowej adwokat-wolek.pl pozyskane drogą elektroniczną, telefonicznie, bezpośrednio oraz drogą pocztową.
 3. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, jedynie informacje zawarte w plikach Cookies mogą być przetwarzane automatycznie.
 4. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora to: imię, nazwisko, dane teleadresowe oraz pozostałe dane, które są wymagane do procesu komunikacji a także zawierania umów. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum, dla realizacji statutowej działalności firmy, którą nie jest przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu realizacji czynności określonych działalnością handlowo-usługową firmy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości i innych przepisów polskiego prawa, w celu dokonywania wewnętrznych analiz i statystyk sprzedaży. Aktywność Użytkownika na stronie internetowej, może być rejestrowana w logach systemowych i plikach Cookies. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych. Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy jest dobrowolne, ale również może stanowić warunek konieczny do zawarcia umowy. Fakt odmowy podania danych osobowych może uniemożliwić administratorowi zawieranie umów i wykonywanie ofert.

Okres w jakim dane osobowe są przetwarzane przez administratora:

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres wymagany do świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest konieczne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa lub do zapewnienia istotnych interesów firmy, w celach dokumentacyjnych i archiwizacji danych. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Podmioty do których dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora:

 1. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym dla nas dane osobowe (procesorzy danych), w tym podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne, usługi hostingowe, operatorom pocztowym, podwykonawcą i innym osobom, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania lub na podstawie innych regulacji, organom administracji państwowej na wyraźne żądanie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Państwa dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych, do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Prawa użytkownika w zakresie danych osobowych:

 1. Informujemy, iż posiadacie Państwo prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (jeśli pozwolą na to warunki techniczne), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Informujemy, iż prawo do usunięcia danych jest ograniczone przez przepisy prawa dotyczące obowiązków ciążących na administratorze, w tym obowiązku przechowywania danych osobowych wynikający z ustawy o rachunkowości i innych przepisów polskiego prawa w tym zakresie.
 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Pliki cookies oraz Google Analytics:

 1. Informujemy Państwa, iż strona internetowa administrowana przez firma Kancelaria Adwokacka Adwokat Bożena Wołek, ul. Piłsudskiego 11, 42-400 Zawiercie, NIP 649-221-75-00 może przetwarzać informacje za pomocą plików Cookies (ciasteczek), co służy jedynie celom usprawnienia działania witryn.
 2. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych których dotyczą. Cookies mogą zawierać nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer, identyfikator sesji, wersję językową strony, informację, skąd trafił do nas użytkownik, ilości wyświetleń dla danego użytkownika, czas wizyty i przebywania na stronie.
 3. Informujemy, iż mogą Państwo nie wyrazić zgody na obecność plików Cookies w Państwa komputerze za pomocą ustawień przeglądarki lub poprzez odrzucenie prośby o instalowanie ciasteczek. Instrukcję wyłączenia plików Cookies znajdą Państwo w zakładce Pliki Cookies. Informujemy, iż pliki Cookies, którymi posługują się strona internetowa adwokat-wolek.pl nie służą do zbierania danych osobowych użytkowników. Za pomocą tych plików Państwa dane teleadresowe nie są przetwarzane. Celem korzystania jest poprawienie nawigacji na stronie.
 4. Zewnętrzne pliki Cookies serwisów takich jak Google Analytics mogą zbierać informacje o odwiedzinach w celach statystycznych.

Przekierowanie do innych stron www:

Informujemy, iż na stronie internetowej należących do administratora znajdują się odnośniki do stron WWW nie będących jego własnością. Administrator zatem nie ponosi odpowiedzialności za procesy przetwarzania danych występujące na stronach, którymi nie administruje. Administrator zaleca zapoznanie się z politykami prywatności tychże stron.

Zobowiązanie administratora danych:

Administrator informuje, iż dokłada wszelkich starań, by Państwa dane osobowe były przetwarzane i chronione z należytą starannością. Poziom zabezpieczeń oraz czynności przetwarzania są stale monitorowane i usprawniane. W przypadku zmian obowiązującej polityki prywatności administrator bezzwłocznie wprowadzi modyfikacje do powyższego zapisu

Adwokat Zawiercie, prawnik Zawiercie, Kancelaria Adwokacka Zawiercie, Kancelaria prawna Zawiercie, adwokat cennik Zawiercie, odszkodowanie adwokat Zawiercie, adwokat sprawy spadkowe Zawiercie, sprawy rodzinne adwokat Zawiercie, obsługa prawna firm Zawiercie, Kancelaria prawa gospodarczego Zawiercie, rozwód adwokat Zawiercie