Prawo pracy

Sporządzanie umów i rozwiązywanie sporów

Świadczymy pomoc w zakresie prawa pracy na rzecz podmiotów gospodarczych – pracodawców  i pracowników. Przedsiębiorcą oferujemy zarówno prowadzenie konkretnych spraw, jak i stałą obsługę prawną. Zapewniamy pomoc w zakresie prawidłowego sporządzania umów oraz rozwiązywania sporów na linii pracodawca-pracownik.

 

Nasza oferta obejmuje następujące usługi:

  • przygotowanie i opiniowanie umów z zakresu prawa pracy,
  • reprezentowanie klientów w sporach dotyczących stosunku pracy, w tym związanych z:
    • kwestionowaniem prawidłowości wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę,
    • ustalaniem istnienia stosunku pracy,
    • zakazem konkurencji,
    • wszelkimi roszczeniami majątkowymi wynikającymi z zatrudnienia.